پزوی مکزیک / درهم امارات

MXN/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.1819 0.5
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1819 0.5
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1819 0.5
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پزوی مکزیک / درهم امارات در روز جاری

۲۰:۰۳:۱۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1819 20:03:12 - - 0.0009 0.50% 0.0011 0.61% 0.0002 -
0.1819 20:03:08 0.0001 0.06% 0.0009 0.50% 0.0011 0.61% 0.0002 -
0.1818 19:02:58 - - 0.0008 0.44% 0.001 0.55% 0.0003 -
0.1818 19:02:57 0.0004 0.22% 0.0008 0.44% 0.001 0.55% 0.0003 -
0.1822 18:43:35 0.0001 0.05% 0.0012 0.66% 0.0014 0.77% 0.0001 -
0.1821 18:22:55 0.0002 0.11% 0.0011 0.61% 0.0013 0.72% - -
0.1823 18:03:05 - - 0.0013 0.72% 0.0015 0.83% 0.0002 -
0.1823 18:03:00 0.0001 0.05% 0.0013 0.72% 0.0015 0.83% 0.0002 -
0.1822 17:22:53 0.0001 0.05% 0.0012 0.66% 0.0014 0.77% 0.0001 -
0.1821 17:03:24 - - 0.0011 0.61% 0.0013 0.72% - -
0.1821 17:03:17 0.0001 0.05% 0.0011 0.61% 0.0013 0.72% - -
0.182 16:22:47 0.0003 0.17% 0.001 0.55% 0.0012 0.66% 0.0001 -
0.1817 16:02:47 - - 0.0007 0.39% 0.0009 0.50% 0.0004 -
0.1817 16:02:47 0.0002 0.11% 0.0007 0.39% 0.0009 0.50% 0.0004 -
0.1815 15:22:49 0.0001 0.06% 0.0005 0.28% 0.0007 0.39% 0.0006 -
0.1816 15:03:18 - - 0.0006 0.33% 0.0008 0.44% 0.0005 -
0.1816 15:03:04 0.0001 0.06% 0.0006 0.33% 0.0008 0.44% 0.0005 -
0.1815 14:02:57 - - 0.0005 0.28% 0.0007 0.39% 0.0006 -
0.1815 14:02:57 0.0001 0.06% 0.0005 0.28% 0.0007 0.39% 0.0006 -
0.1814 13:43:51 0.0001 0.06% 0.0004 0.22% 0.0006 0.33% 0.0007 -
0.1813 12:03:33 - - 0.0003 0.17% 0.0005 0.28% 0.0008 -
0.1813 12:03:29 0.0001 0.06% 0.0003 0.17% 0.0005 0.28% 0.0008 -
0.1814 11:43:36 0.0002 0.11% 0.0004 0.22% 0.0006 0.33% 0.0007 -
0.1812 11:22:40 0.0001 0.06% 0.0002 0.11% 0.0004 0.22% 0.0009 -
0.1813 10:02:57 - - 0.0003 0.17% 0.0005 0.28% 0.0008 -
0.1813 10:02:56 0.0001 0.06% 0.0003 0.17% 0.0005 0.28% 0.0008 -
0.1812 07:22:42 0.0001 0.06% 0.0002 0.11% 0.0004 0.22% 0.0009 -
0.1813 07:02:43 - - 0.0003 0.17% 0.0005 0.28% 0.0008 -
0.1813 07:02:42 0.0001 0.06% 0.0003 0.17% 0.0005 0.28% 0.0008 -
0.1812 06:43:36 0.0001 0.06% 0.0002 0.11% 0.0004 0.22% 0.0009 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی