پزوی مکزیک / درهم امارات

MXN/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.1779 0.17
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1779 0.17

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1779 0.17

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی مکزیک / درهم امارات

در حال حاضر قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی مکزیک / درهم امارات 0.1779 ریال می باشد

قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات روز گذشته برابر با 0.1781 ریال بود

قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به روز گذشته 0.0002 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی مکزیک / درهم امارات برابر با 0.1783 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1786 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1776 ریال

قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / درهم امارات در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 0.1796 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.94 درصدی یا 0.0017 ریال پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / درهم امارات در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.1774 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.28  درصدی یا 0.0005 ریال پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / درهم امارات در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 0.1817 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.09 درصدی یا 0.0038 ریال پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / درهم امارات در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 0.1834 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.99 درصدی یا 0.0055 ریال پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / درهم امارات در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 0.1839 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.26 درصدی یا 0.006 ریال پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی مکزیک / درهم امارات برابر است با 0.1988 ریال که در تاریخ سه شنبه 16 مرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / درهم امارات چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.724638 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی مکزیک / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.28 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.09 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.99 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.26 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.71  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات، 0.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات، 0.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات،  0.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات،  0.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات،  0.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات،  0.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / درهم امارات نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 54.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / درهم امارات،  0.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی مکزیک / درهم امارات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین