Murata Mfg Co

Murata Mfg Co
نرخ فعلی:: 9,870 1.01
بازار سهام ژاپن
نرخ فعلی: : 9,870 1.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9,870 1.01
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار سهام ژاپن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۴:۲۹:۴۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Murata Mfg Co 100 145 980 956 3,068 7,580

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,143
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 273
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,947
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 77
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,272
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 598
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,949
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 921
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.29%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی