روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی

MUR/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 0.344 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.344 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.344 -

واحد پولی : -

کشور : موریس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی

در حال حاضر قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی
0.344 ریال
می باشد

قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی روز گذشته برابر با
0.344 ریال
بود

قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.344 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.344 ریال

قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 0.3246 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.97 درصدی یا 0.0194 ریال روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 0.3713 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.35 درصدی یا 0.0273 ریال روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی برابر است با 0.4688 ریال که در تاریخ یکشنبه 17 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.491756 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  5.97 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.35 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.7  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی