شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MSCI Frontier 100

MSCI Frontier 100
نرخ فعلی 24.1 1.18
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: 24.1 1.18
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 24.1 1.18
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۱:۳۱:۴۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
MSCI Frontier 100 0.28 0.38 0.02 6.57 5.34 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 24
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 24
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 24
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 24
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی