Morocco 2Y

Morocco 2Y
نرخ فعلی:: 1.662 0.79
مراکش
نرخ فعلی: : 1.662 0.79
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.662 0.79
واحد پولی : -
کشور : مراکش
شاخه : مراکش
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۳۲:۴۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Morocco 2Y 0.0130 0.0010 0.0360 0.0240 0.6160 0.79

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.338
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.338
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.338
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.338
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.34%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی