کیات میانمار / پوند انگلیس

MMK/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0006 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0006 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0006 0
واحد پولی : -
کشور : میانمار
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۱۵ اسفند

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0001 20% 2020/03/05 1398/12/15
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0001 20% 2018/06/20 1397/03/30
0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0001 20% 2018/06/18 1397/03/28
0.0006 0.0005 0.0006 0.0005 0 - 2018/06/05 1397/03/15
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0001 20% 2018/06/04 1397/03/14
0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0001 11.11% 2018/05/28 1397/03/7
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0 8% 2018/05/12 1397/02/22
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0 8% 2018/05/11 1397/02/21

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی