Mirae Asset NYSE FANG+

Mirae Asset NYSE FANG+
نرخ فعلی:: 53.3 1.52
صندوق های معاملاتی هند
نرخ فعلی: : 53.3 1.52
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 53.3 1.52
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی هند
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۴:۰۶:۱۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Mirae Asset NYSE FANG+ 0.50 - - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 53 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 53 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.57%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی