Mirae Asset NYSE FANG+

Mirae Asset NYSE FANG+
نرخ فعلی:: 54.2 0.24
صندوق های معاملاتی هند
نرخ فعلی: : 54.2 0.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 54.2 0.24
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی هند
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AMP Capital Global Property Securities 173.95 ۱۴:۳۴:۴۱ 0.13 0.07% 175.97 173.95 175.97 4.95 176.19 176.19
Axis Gold 40.57 ۱۴:۳۴:۴۱ 0.38 0.94% 40.73 40.52 40.73 0.43 40.95 41.21
Axis Healthcare 90.31 ۱۴:۳۴:۴۱ 0.31 0.34% 90.87 89.51 89.95 1.31 90.3 90.7
Axis Nifty 183.56 ۱۴:۳۴:۴۱ 0.86 0.47% 184.12 183.16 183.67 6.56 182.7 182.7
Bharat 22 ETF 44.15 ۱۴:۳۴:۴۱ 0.57 1.31% 44.21 43.54 43.54 3.15 43.58 43.58
Bharat 22 ETF 44.2 ۱۴:۳۴:۴۱ 0.53 1.21% 44.2 43.52 43.52 3.2 43.67 43.67
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1,149 ۱۴:۳۴:۴۱ 1.05 0.09% 1,150.39 1,148.04 1,149.54 2 1,151.75 1,152
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1,147.49 ۱۴:۳۴:۴۱ 3.49 0.30% 1,150.55 1,147.1 1,149 1.49 1,153 1,153
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1,072 ۱۴:۰۶:۱۷ 1.51 0.14% 1,072 1,068.69 1,068.69 5 1,071.9 1,075
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1,070.9 ۱۴:۳۴:۴۱ 1.34 0.13% 1,071.5 1,069.25 1,071.5 2.9 1,070 1,072.44
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1,180.45 ۱۴:۳۴:۴۱ 0.46 0.04% 1,181.97 1,180.03 1,181.92 10.45 1,179.99 1,179.99
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 87.38 ۲۴ خرداد - - 87.42 87.38 0 - - -
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1,182 ۱۴:۳۴:۴۱ 6.75 0.57% 1,182.01 1,179.72 1,182.01 13 1,178.88 1,178.97
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 1,059.3 ۱۱:۳۴:۵۱ 1.61 0.15% 1,059.49 1,058 1,059.49 9.3 1,058.99 1,058.99
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 1,059.25 ۱۴:۳۴:۴۱ 0.25 0.02% 1,059.49 1,058.99 1,058.99 9.25 1,059 1,059
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی