شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Mezzan Holding Co

Mezzan Holding Co
نرخ فعلی 584 0
بازار سهام کویت
نرخ فعلی: 584 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 584 0
واحد پولی: -
کشور : کویت
شاخه: بازار سهام کویت
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۴ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Mezzan Holding Co - 3 11 110 24 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 579
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 576
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 581
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 525
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 59
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.24%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی