شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Medicare

Medicare
نرخ فعلی 7.493 0.24
بازار سهام قطر
نرخ فعلی: 7.493 0.24
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 7.493 0.24
واحد پولی: -
کشور : قطر
شاخه: بازار سهام قطر
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۳۵:۲۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Medicare 0.0180 0.0670 0.5890 0.3030 0.4130 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.507
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.493
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.493
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.493
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.04%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی