Mauritius 5Y

Mauritius 5Y
نرخ فعلی:: 1.511 0.13
جزایر موریس
نرخ فعلی: : 1.511 0.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.511 0.13
واحد پولی : -
کشور : موریس
شاخه : جزایر موریس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۲:۳۲:۴۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Mauritius 5Y 0.0020 0.0340 0.0320 0.4810 0.1070 3.3040

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.511
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.511
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.511
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.511
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی