Mauritius 3Y

Mauritius 3Y
نرخ فعلی:: 1.09 16.33
جزایر موریس
نرخ فعلی: : 1.09 16.33
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.09 16.33
واحد پولی : -
کشور : موریس
شاخه : جزایر موریس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Mauritius 2M 0.337 ۱۵ اردیبهشت - - 0.337 0.178 0 - - 0.337
Mauritius 4M 0.478 ۲۱ فروردین - - 0.478 0.478 0 - - -
Mauritius 6M 0.527 ۱۱:۳۲:۳۸ - - 0.729 0.527 0.529 0.473 0.527 0.578
Mauritius 8M 0.697 ۱۰:۳۲:۴۲ 0.12 20.80% 0.777 0.577 0.697 0.303 0.577 0.628
Mauritius 1Y 0.827 ۱۰:۳۲:۴۲ 0.13 18.65% 0.881 0.696 0.827 0.173 0.697 0.726
Mauritius 2Y 0.948 ۱۱:۰۳:۰۰ 0.224 30.94% 0.956 0.726 0.726 0.052 0.724 0.748
Mauritius 4Y 1.369 ۱۱:۰۳:۰۰ 0.002 0.15% 1.385 1.367 1.369 0.369 1.371 1.371
Mauritius 5Y 1.505 ۲۰:۳۲:۴۸ 0.004 0.27% 1.512 1.505 1.512 0.505 1.509 1.512
Mauritius 10Y 2.447 ۰۲:۳۲:۴۵ 0.001 0.04% 2.449 2.447 2.449 0.447 2.448 2.5
Mauritius 15Y 3.345 ۱۱:۰۳:۰۰ 0.001 0.03% 3.346 3.345 3.345 0.345 3.346 3.348
Mauritius 20Y 3.853 ۲۰:۳۲:۴۸ 0.002 0.05% 3.854 3.853 3.854 0.147 - 3.857
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی