Mauritius 2Y

Mauritius 2Y
نرخ فعلی:: 0.728 0.14
جزایر موریس
نرخ فعلی: : 0.728 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.728 0.14
واحد پولی : -
کشور : موریس
شاخه : جزایر موریس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۲:۳۲:۳۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Mauritius 2Y 0.0010 0.0070 0.1620 0.6620 0.1580 3.08

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.272
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.272
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.272
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.272
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی