Mauritius 15Y

Mauritius 15Y
نرخ فعلی:: 3.347 0
جزایر موریس
نرخ فعلی: : 3.347 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.347 0
واحد پولی : -
کشور : موریس
شاخه : جزایر موریس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Mauritius 2M 0.337 ۱۵ اردیبهشت - - 0.337 0.178 0 - 0.337 0.337
Mauritius 4M 0.478 ۲۱ فروردین - - 0.478 0.478 0 - - 0.478
Mauritius 6M 0.527 ۰۱:۰۲:۳۰ 0.001 0.19% 0.678 0.527 0.678 0.473 0.528 0.578
Mauritius 8M 0.577 ۱۷ اردیبهشت - - 0.777 0.577 0 0.423 0.577 0.628
Mauritius 1Y 0.696 ۱۷ اردیبهشت - - 0.877 0.677 0 0.304 0.697 0.726
Mauritius 2Y 0.73 ۱۷ اردیبهشت - - 0.735 0.73 0 0.27 0.736 0.748
Mauritius 3Y 0.941 ۱۷ اردیبهشت - - 0.941 0.941 0 0.059 0.942 0.942
Mauritius 4Y 1.369 ۱۷ اردیبهشت - - 1.369 1.369 0 0.369 1.369 1.369
Mauritius 5Y 1.512 ۱۶ اردیبهشت - - 1.512 1.477 0 0.512 1.512 1.543
Mauritius 10Y 2.45 ۱۶ اردیبهشت - - 2.45 2.45 0 0.45 2.451 2.5
Mauritius 20Y 3.855 ۱۶ اردیبهشت - - 3.855 3.855 0 0.145 3.856 3.857
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی