Masraf Al Rayan GCC

Masraf Al Rayan GCC
نرخ فعلی:: 1.855 0
صندوق های سرمایه گذاری قطر
نرخ فعلی: : 1.855 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.855 0
واحد پولی : -
کشور : قطر
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری قطر
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۸ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Masraf Al Rayan GCC - - - 0.1110 0.1050 0.3950

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.145
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.145
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.82%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی