Manila Electric

Manila Electric
نرخ فعلی:: 281.6 0
بازار سهام فیلیپین
نرخ فعلی: : 281.6 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 281.6 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : بازار سهام فیلیپین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Manila Electric - 10.40 7 18.60 19.80 45.40

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 274 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.6 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 277 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.6 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 278 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.6 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 286 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.4 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.56%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی