شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Makaseb Income

Makaseb Income
نرخ فعلی 16.31 0
صندوق های سرمایه گذاری بحرین
نرخ فعلی: 16.31 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 16.31 0
واحد پولی: -
کشور : بحرین
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری بحرین
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۸ بهمن

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Makaseb Income - - - - 0.6670 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی