Lyxor MSCI Spain UCITS

Lyxor MSCI Spain UCITS
نرخ فعلی:: 16.838 -
صندوق های معاملاتی اتریش

نرخ فعلی: : 16.838 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 16.838 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی اتریش

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه Lyxor MSCI Spain UCITS

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
db x-trackers ATX UCITS DR 63.06 ۵ آذر - - 63.06 63.06 0 2.94 65.52 68.15
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 73.28 ۴ آذر - - 73.28 73.28 0 0.28 73.28 74.19
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 66.47 ۴ آذر - - 66.47 66.47 0 0.53 67.33 68.17
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.417 ۵ آذر - - 8.417 8.417 0 0.583 8.797 8.805
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 27.35 ۴ آذر - - 27.35 27.35 0 0.65 27.35 27.98
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 47.36 ۵ آذر - - 47.36 47.36 0 1.64 49.88 50.42
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 77.36 ۵ آذر - - 77.36 77.36 0 0.64 80.01 80.01
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 105.68 ۵ آذر - - 105.68 105.68 0 4.32 111.24 111.72
Deka DAX UCITS 137.08 ۵ آذر - - 137.08 137.08 0 5.92 144.94 145.98
Deka EURO STOXX 50 UCITS 41.29 ۵ آذر - - 41.29 41.29 0 1.71 43.805 44.33
Invesco RDX UCITS 141.3 ۵ آذر - - 141.3 141.3 0 17.7 151.1 168.8
iShares ATX UCITS DE 38.875 ۵ آذر - - 38.875 38.875 0 2.125 40.35 42.01
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR 138.72 ۵ آذر - - 138.72 138.72 0 7.28 147.2 149.06
iShares Core S&P 500 UCITS 414.3 ۵ آذر - - 414.3 414.3 0 1.7 428.5 428.5
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 306.35 ۵ آذر - - 306.35 306.35 0 6.65 318.2 318.2
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی