Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR

Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR
نرخ فعلی:: 88 -
صندوق های معاملاتی منطقه یورو
نرخ فعلی: : 88 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 88 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی منطقه یورو
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۵ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR - 3.54 - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 87 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 87 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 87 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 87 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.15%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی