Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR

Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR
نرخ فعلی:: 87.29 -
صندوق های معاملاتی منطقه یورو
نرخ فعلی: : 87.29 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 87.29 -
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی منطقه یورو
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۳ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR - 0.67 1.16 1.09 17.82 4.78

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 87
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 88
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 88
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.71
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.71
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.81%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی