شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Luz Del Sur

Luz Del Sur
نرخ فعلی 26.5 0
بازار سهام پرو
نرخ فعلی: 26.5 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 26.5 0
واحد پولی: -
کشور : پرو
شاخه: بازار سهام پرو
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۲ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Luz Del Sur - 0.40 - 1 12.18 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 26
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 26
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 27
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 25
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی