لیتاس لیتوانی / روبل روسیه

LTL/RUB Ask
نرخ فعلی:: 21.4418 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 21.4418 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 21.4418 -

واحد پولی : -

کشور : لیتوانی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات لیتاس لیتوانی / روبل روسیه

در حال حاضر قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لیتاس لیتوانی / روبل روسیه
21.4418 ریال
می باشد

قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه روز گذشته برابر با
21.4418 ریال
بود

قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لیتاس لیتوانی / روبل روسیه برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لیتاس لیتوانی / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

21.4418 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لیتاس لیتوانی / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

21.3535 ریال

قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیتاس لیتوانی / روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیتاس لیتوانی / روبل روسیه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیتاس لیتوانی / روبل روسیه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیتاس لیتوانی / روبل روسیه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیتاس لیتوانی / روبل روسیه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لیتاس لیتوانی / روبل روسیه برابر است با 21.4418 ریال که در تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لیتاس لیتوانی / روبل روسیه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لیتاس لیتوانی / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.566578 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لیتاس لیتوانی / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به لیتاس لیتوانی / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لیتاس لیتوانی / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به لیتاس لیتوانی / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لیتاس لیتوانی / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به لیتاس لیتوانی / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لیتاس لیتوانی / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به لیتاس لیتوانی / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.01  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 20.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیتاس لیتوانی / روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیتاس لیتوانی / روبل روسیه،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لیتاس لیتوانی / روبل روسیه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی