Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc

Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc
نرخ فعلی:: 3,030 0.83
صندوق های معاملاتی ژاپن
نرخ فعلی: : 3,030 0.83
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3,030 0.83
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی ژاپن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc

۰۷:۳۵:۴۷
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc 25 169 186 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,897 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 133 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,877 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 153 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,879 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 151 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,879 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 151 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.24%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی