LASCO Financial Services

LASCO Financial Services
نرخ فعلی:: 3.63 -
بازار سهام جامائیکا
نرخ فعلی: : 3.63 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.63 -
واحد پولی : -
کشور : جامائیکا
شاخه : بازار سهام جامائیکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه LASCO Financial Services

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
138 Student Living 5.5 ۲۲ خرداد - - 5.5 5.5 0 - - -
1834 Invest 1 ۲۱ خرداد - - 1 1 0 - - -
Access Financial 22.38 ۲۲ خرداد - - 22.38 22.38 0 - - -
AMG Packaging Paper 1.67 ۲۲ خرداد - - 1.67 1.67 0 - - -
Barita Investments 82.95 ۲۲ خرداد - - 82.95 82.95 0 - - -
Berger Paints JA 15.94 ۲۲ خرداد - - 15.94 15.94 0 - - -
Blue Power 3.75 ۲۱ خرداد - - 3.75 3.75 0 - - -
C2W Music 1.75 ۳۱ مرداد - - 1.75 1.75 0 - - -
Cable & Wireless JA 1.45 ۴ اردیبهشت - - 1.45 1.45 0 - - -
CAC 2000 10.4 ۱۹ خرداد - - 10.4 10.4 0 - - -
Cargo Handlers 8.25 ۲۲ خرداد - - 8.25 8.25 0 - - -
Caribbean Assurance Brokers 1.66 ۳ مهر - - 1.66 1.66 0 0.34 - 1.66
Caribbean Cement 94.99 ۲۲ خرداد - - 94.99 94.99 0 - - -
Caribbean Cream 6.2 ۲۲ خرداد - - 6.2 6.2 0 - - -
Caribbean Flavours 2.05 ۲۲ خرداد - - 2.05 2.05 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی