Lapine

Lapine
نرخ فعلی:: 372 -
بازار سهام ژاپن

نرخ فعلی: : 372 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 372 -

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار سهام ژاپن

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Lapine

در حال حاضر قیمت Lapine چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Lapine
372 ریال
می باشد

قیمت Lapine روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Lapine روز گذشته برابر با
372 ریال
بود

قیمت Lapine نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Lapine نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Lapine در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Lapine برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Lapine به ثبت رسید چقدر بوده است؟

372 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Lapine به ثبت رسید چقدر بوده است؟

372 ریال

قیمت Lapine نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Lapine در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال Lapine نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Lapine نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Lapine   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال Lapine نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Lapine نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Lapine در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال Lapine نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Lapine نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Lapine در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 432 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.88 درصدی یا 60 ریال Lapine نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Lapine نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Lapine در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 366 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.63 درصدی یا 6 ریال Lapine نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Lapine تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Lapine برابر است با 1,304 ریال که در تاریخ دوشنبه 28 آبان 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Lapine چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Lapine تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.06383 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Lapine چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Lapine تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Lapine چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Lapine، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Lapine چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به Lapine تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  13.88 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Lapine چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به Lapine، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.63 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Lapine نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.7  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Lapine، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Lapine نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Lapine، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Lapine نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Lapine،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Lapine نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Lapine،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Lapine نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Lapine،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Lapine نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Lapine،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Lapine نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Lapine،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Lapine

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی