L’Occitane International

L’Occitane International
نرخ فعلی:: 16.88 0
بازار سهام هنگ‌کنگ
نرخ فعلی: : 16.88 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 16.88 0
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار سهام هنگ‌کنگ
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
13 Holdings 0.068 ۷ آذر - - 0.068 0.068 0 - 0.074 0.091
1957 & Co Hospitality 0.192 ۷ آذر - - 0.192 0.192 0 - 0.219 0.225
360 Ludashi 2.57 ۷ آذر - - 2.57 2.56 0 0.43 2.68 3.02
361 Degrees Int 0.95 ۵ آذر - - 0.95 0.95 0 0.05 0.96 0.96
3SBio 7.45 ۷ آذر - - 7.45 7.4 0 0.45 7.6 7.62
51 Credit Card 0.51 ۷ آذر - - 0.51 0.51 0 - 0.52 0.52
7Road 2.65 ۷ آذر - - 2.65 2.63 0 0.35 2.7 2.83
A & S Group 0.122 ۷ آذر - - 0.122 0.115 0 - 0.122 0.13
A-Living Services 33.3 ۷ آذر - - 33.3 33.2 0 0.7 34.25 36.25
A8 New Media 0.155 ۷ آذر - - 0.155 0.152 0 - 0.16 0.165
AAC Technologies 43.4 ۷ آذر - - 43.4 43.35 0 0.4 43.4 46.05
AAG Energy Holdings Ltd 1.06 ۷ آذر - - 1.06 1.05 0 0.06 1.1 1.1
AB Builders Group 0.245 ۶ آذر - - 0.245 0.245 0 - 0.245 0.25
abc Multiactive 0.05 ۱۹ آبان - - 0.05 0.05 0 - - 0.05
Able Engineering 0.46 ۵ آذر - - 0.46 0.46 0 - 0.46 0.46
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی