دینار کویت / دلار

KWD/USD Ask
نرخ فعلی:: 3.2803 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.2803 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.2803 0
واحد پولی : -
کشور : کویت
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۰ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار کویت / دلار - 0.0032 0.0056 0.0473 0.0165 0.0371

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2803
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2803
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2803
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2803
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.34%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی