دینار کویت / دلار

KWD/USD Ask
نرخ فعلی:: 3.3281 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.3281 0.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.3281 0.05
واحد پولی : -
کشور : کویت
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۲۸:۳۳

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 3.3281
بالاترین قیمت روز 3.3341
پایین ترین قیمت روز 3.2728
بیشترین مقدار نوسان روز 0.06
درصد بیشترین نوسان روز 0.01%
نرخ بازگشایی بازار 3.2728
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۱:۲۸:۳۳
نرخ روز گذشته 3.3264
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.05%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0017
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,452,357 ریال
سکه
9,241,890 ریال
دلار
9,277,960 ریال
یورو
9,203,494 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0037 0.1111% 1400/02/18
یک ماه 0.0061 0.1836% 1400/01/27
شش ماه 0.0550 1.6804% 1399/08/26
یک سال 0.0837 2.5798% 1399/02/27
سه سال 1.4529 30.3890% 1396/11/16
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 3.32
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 3.32
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 3.32
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 3.32
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 3.32
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 3.31
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 3.30

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 3.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 3.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 3.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 3.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 3.31
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 3.31
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 3.29

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 3.22 3.25 3.25 3.18 -
حمایت 2 (S2) 3.25 3.27 3.25 3.22 -
حمایت 1 (S1) 3.28 3.28 3.26 3.24 3.30
نقطه پیوت (PP) 3.31 3.31 3.31 3.28 3.31
مقاومت 1 (R1) 3.35 3.33 3.39 3.30 3.36
مقاومت 2 (R2) 3.37 3.34 3.39 3.34 -
مقاومت 3 (R3) 3.41 3.37 3.40 3.36 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 3.3328 3.2728 3.3328 3.3264 0.16% 0.0054
1400/02/18 3.3318 3.3089 3.3318 3.3318 0.20% 0.0065
1400/02/17 3.3225 3.3089 3.3318 3.3253 0.07% 0.0022
1400/02/16 3.3085 3.3085 3.3241 3.3231 0.01% 0.0002
1400/02/15 3.3126 3.3085 3.3250 3.3233 0.40% 0.0132
1400/02/14 3.3126 3.3101 3.3265 3.3101 0.39% 0.013
1400/02/13 3.3126 3.3126 3.33 3.3231 0.21% 0.0069
1400/02/11 3.33 3.3126 3.33 3.33 0.14% 0.0047
1400/02/10 3.3265 3.3242 3.3302 3.3253 0.03% 0.0011
1400/02/9 3.3133 3.3133 3.3322 3.3264 0.03% 0.0011
1400/02/8 3.3133 3.3133 3.3275 3.3275 0.06% 0.0019
1400/02/7 3.3133 3.3133 3.3265 3.3256 0.02% 0.0008
1400/02/6 3.3307 3.3133 3.3307 3.3264 0.01% 0.0003
1400/02/4 3.3262 3.3241 3.3308 3.3261 0.06% 0.002
1400/02/3 3.3236 3.3236 3.3306 3.3241 - 0
1400/02/2 3.3250 3.3239 3.3264 3.3241 0.02% 0.0007
1400/02/1 3.3291 3.3242 3.3291 3.3248 - 0.0001
1400/01/31 3.3244 3.3211 3.3257 3.3247 0.01% 0.0002
1400/01/30 3.3220 3.3211 3.3291 3.3245 0.08% 0.0026
1400/01/28 3.3271 3.3220 3.3271 3.3271 0.15% 0.0051
1400/01/27 3.3212 3.3108 3.3270 3.3220 - 0
1400/01/26 3.3211 3.3077 3.3222 3.3220 0.07% 0.0022
1400/01/25 3.3195 3.3070 3.3220 3.3198 0.01% 0.0004
1400/01/24 3.3192 3.3153 3.3201 3.3194 0.03% 0.0009
1400/01/23 3.3229 3.3041 3.3245 3.3185 0.03% 0.0009
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
3.3281 01:28:33 0.006 0.18% 0.0017 0.05%
3.3341 01:25:09 - - 0.0077 0.23%
3.3341 01:25:08 0.006 0.18% 0.0077 0.23%
3.3281 01:19:08 0.006 0.18% 0.0017 0.05%
3.3341 01:18:08 0.006 0.18% 0.0077 0.23%
3.3281 01:09:10 0.006 0.18% 0.0017 0.05%
3.3341 01:08:10 0.006 0.18% 0.0077 0.23%
3.3281 00:57:09 0.006 0.18% 0.0017 0.05%
3.3341 00:56:37 0.006 0.18% 0.0077 0.23%
3.3281 00:50:12 - - 0.0017 0.05%
3.3281 00:50:12 0.006 0.18% 0.0017 0.05%
3.3341 00:49:45 0.006 0.18% 0.0077 0.23%
3.3281 00:43:09 0.006 0.18% 0.0017 0.05%
3.3341 00:42:43 0.006 0.18% 0.0077 0.23%
3.3281 00:41:10 0.006 0.18% 0.0017 0.05%
3.3341 00:37:09 0.006 0.18% 0.0077 0.23%
3.3281 00:35:48 - - 0.0017 0.05%
3.3281 00:35:46 0.006 0.18% 0.0017 0.05%
3.3341 00:33:12 0.006 0.18% 0.0077 0.23%
3.3281 00:14:43 0.006 0.18% 0.0017 0.05%
3.3341 00:12:14 0.006 0.18% 0.0077 0.23%
3.3281 00:09:10 0.006 0.18% 0.0017 0.05%
3.3341 00:08:10 0.006 0.18% 0.0077 0.23%
3.3281 23:57:09 0.006 0.18% 0.0017 0.05%
3.3341 23:56:44 0.006 0.18% 0.0077 0.23%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی