دینار کویت / دلار سنگاپور

KWD/SGD Ask
نرخ فعلی:: 4.5318 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.5318 0.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.5318 0.03

واحد پولی : -

کشور : کویت

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دینار کویت / دلار سنگاپور در روز جاری

۰۱:۴۳:۵۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.5318 01:43:59 0.0016 0.04% 0.0013 0.03% 0.0013 0.03% 0.0007 0.4682
4.5302 01:22:57 0.002 0.04% 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0023 0.4698
4.5282 01:03:24 - - 0.0023 0.05% 0.0023 0.05% 0.0043 0.4718
4.5282 01:03:21 0.001 0.02% 0.0023 0.05% 0.0023 0.05% 0.0043 0.4718
4.5272 00:43:52 0.0033 0.07% 0.0033 0.07% 0.0033 0.07% 0.0053 0.4728
4.5305 00:31:20 - - - - - - 0.002 0.4695
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی