دینار کویت / رینگیت مالزی

KWD/MYR Ask
نرخ فعلی:: 13.7478 0.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 13.7478 0.22
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.7478 0.22
واحد پولی : -
کشور : کویت
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دینار کویت / رینگیت مالزی در روز جاری

۱۸:۰۳:۴۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
13.7478 18:03:43 - - 0.0306 0.22% 0.024 0.17% 0.059 0.2522
13.7478 18:03:31 0.0028 0.02% 0.0306 0.22% 0.024 0.17% 0.059 0.2522
13.7506 17:23:15 0.0013 0.01% 0.0278 0.20% 0.0212 0.15% 0.0562 0.2494
13.7519 17:04:00 - - 0.0265 0.19% 0.0199 0.14% 0.0549 0.2481
13.7519 17:03:59 0.001 0.01% 0.0265 0.19% 0.0199 0.14% 0.0549 0.2481
13.7529 16:43:43 0.0028 0.02% 0.0255 0.19% 0.0189 0.14% 0.0539 0.2471
13.7501 16:23:01 0.0005 - 0.0283 0.21% 0.0217 0.16% 0.0567 0.2499
13.7506 16:04:01 - - 0.0278 0.20% 0.0212 0.15% 0.0562 0.2494
13.7506 16:04:00 0.0013 0.01% 0.0278 0.20% 0.0212 0.15% 0.0562 0.2494
13.7519 15:44:04 0.0014 0.01% 0.0265 0.19% 0.0199 0.14% 0.0549 0.2481
13.7533 14:43:46 0.0018 0.01% 0.0251 0.18% 0.0185 0.13% 0.0535 0.2467
13.7515 14:04:00 - - 0.0269 0.20% 0.0203 0.15% 0.0553 0.2485
13.7515 14:04:00 0.0004 - 0.0269 0.20% 0.0203 0.15% 0.0553 0.2485
13.7519 13:43:50 0.0038 0.03% 0.0265 0.19% 0.0199 0.14% 0.0549 0.2481
13.7557 13:23:00 0.0021 0.02% 0.0227 0.17% 0.0161 0.12% 0.0511 0.2443
13.7536 13:03:51 - - 0.0248 0.18% 0.0182 0.13% 0.0532 0.2464
13.7536 13:03:50 0.002 0.01% 0.0248 0.18% 0.0182 0.13% 0.0532 0.2464
13.7556 12:23:16 0.0012 0.01% 0.0228 0.17% 0.0162 0.12% 0.0512 0.2444
13.7544 12:04:41 - - 0.024 0.17% 0.0174 0.13% 0.0524 0.2456
13.7544 12:04:41 0.0147 0.11% 0.024 0.17% 0.0174 0.13% 0.0524 0.2456
13.7691 11:43:43 0.0005 - 0.0093 0.07% 0.0027 0.02% 0.0377 0.2309
13.7696 11:23:01 0.008 0.06% 0.0088 0.06% 0.0022 0.02% 0.0372 0.2304
13.7616 11:03:01 - - 0.0168 0.12% 0.0102 0.07% 0.0452 0.2384
13.7616 11:03:00 0.0053 0.04% 0.0168 0.12% 0.0102 0.07% 0.0452 0.2384
13.7563 10:43:40 0.0005 - 0.0221 0.16% 0.0155 0.11% 0.0505 0.2437
13.7568 10:22:50 0.0004 - 0.0216 0.16% 0.015 0.11% 0.05 0.2432
13.7572 10:04:06 - - 0.0212 0.15% 0.0146 0.11% 0.0496 0.2428
13.7572 10:04:04 0.0021 0.02% 0.0212 0.15% 0.0146 0.11% 0.0496 0.2428
13.7551 09:43:40 0.0042 0.03% 0.0233 0.17% 0.0167 0.12% 0.0517 0.2449
13.7509 09:03:34 - - 0.0275 0.20% 0.0209 0.15% 0.0559 0.2491
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی