دینار کویت / رینگیت مالزی

KWD/MYR Ask
نرخ فعلی:: 14.0646 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 14.0646 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 14.0646 0.04
واحد پولی : -
کشور : کویت
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۵:۰۷:۵۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار کویت / رینگیت مالزی 0.0050 0.0142 0.2391 0.6862 0.2373 0.5770

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0646
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0646
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0646
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0646
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی