دینار کویت / دینار اردن

KWD/JOD Ask
نرخ فعلی:: 2.3596 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.3596 0.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.3596 0.05
واحد پولی : -
کشور : کویت
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی