دینار کویت / دینار اردن

KWD/JOD Ask
نرخ فعلی:: 2.3588 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.3588 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.3588 0.02
واحد پولی : -
کشور : کویت
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۰۸:۰۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار کویت / دینار اردن 0.0004 0.0026 0.0060 0.0363 0.0620 0.0035

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3588
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3588
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3588
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3588
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.94%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی