نفت کویت

Kuwait Export Blend
نرخ فعلی:: 73.24 -
نفت اوپک

نرخ فعلی: : 73.24 -

واحد حجمی : بشکه

نرخ فعلی: : 73.24 -

واحد پولی : دلار

کشور : کویت

شاخه : نفت اوپک

واحد حجمی : بشکه

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی