وون کره جنوبی / راند آفریقای جنوبی

KRW/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 1.362 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.362 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.362 0.08

واحد پولی : -

کشور : کره جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

وون کره جنوبی / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

۰۴:۰۳:۱۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.362 04:03:10 - - 0.0011 0.08% 0.0033 0.24% 0.0038 0.362
1.362 04:03:07 0.0011 0.08% 0.0011 0.08% 0.0033 0.24% 0.0038 0.362
1.3609 03:43:56 0.0021 0.15% 0.0022 0.16% 0.0044 0.32% 0.0049 0.3609
1.363 03:04:00 - - 0.0001 0.01% 0.0023 0.17% 0.0028 0.363
1.363 03:03:57 0.0017 0.12% 0.0001 0.01% 0.0023 0.17% 0.0028 0.363
1.3647 02:03:52 - - 0.0016 0.12% 0.0006 0.04% 0.0011 0.3647
1.3647 02:03:48 0.002 0.15% 0.0016 0.12% 0.0006 0.04% 0.0011 0.3647
1.3627 01:44:00 0.002 0.15% 0.0004 0.03% 0.0026 0.19% 0.0031 0.3627
1.3647 01:22:59 0.0004 0.03% 0.0016 0.12% 0.0006 0.04% 0.0011 0.3647
1.3643 01:03:34 - - 0.0012 0.09% 0.001 0.07% 0.0015 0.3643
1.3643 01:03:13 0.0012 0.09% 0.0012 0.09% 0.001 0.07% 0.0015 0.3643
1.3655 00:43:47 0.0002 0.01% 0.0024 0.18% 0.0002 0.01% 0.0003 0.3655
1.3653 00:23:04 - - 0.0022 0.16% - - 0.0005 0.3653
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی