وون کره جنوبی / دلار

KRW/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.0874 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0874 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0874 -

واحد پولی : -

کشور : کره جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات وون کره جنوبی / دلار

در حال حاضر قیمت وون کره جنوبی / دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر وون کره جنوبی / دلار
0.0874 ریال
می باشد

قیمت وون کره جنوبی / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت وون کره جنوبی / دلار روز گذشته برابر با
0.0874 ریال
بود

قیمت وون کره جنوبی / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت وون کره جنوبی / دلار نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت وون کره جنوبی / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای وون کره جنوبی / دلار برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای وون کره جنوبی / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0874 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای وون کره جنوبی / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0874 ریال

قیمت وون کره جنوبی / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت وون کره جنوبی / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / دلار   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت وون کره جنوبی / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت وون کره جنوبی / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت وون کره جنوبی / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / دلار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت وون کره جنوبی / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای وون کره جنوبی / دلار برابر است با 0.0937 ریال که در تاریخ جمعه 21 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.274623 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید وون کره جنوبی / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در وون کره جنوبی / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در وون کره جنوبی / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در وون کره جنوبی / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات وون کره جنوبی / دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی