وون کره جنوبی / دلار سنگاپور

KRW/SGD Ask
نرخ فعلی:: 0.0012 9.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0012 9.09

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0012 9.09

واحد پولی : -

کشور : کره جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات وون کره جنوبی / دلار سنگاپور

در حال حاضر قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر وون کره جنوبی / دلار سنگاپور
0.0012 ریال
می باشد

قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور روز گذشته برابر با
0.0012 ریال
بود

قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای وون کره جنوبی / دلار سنگاپور برابر با 0.0011 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای وون کره جنوبی / دلار سنگاپور به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0012 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای وون کره جنوبی / دلار سنگاپور به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0011 ریال

قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / دلار سنگاپور در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 0.0011 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.09 درصدی یا 0.0001 ریال وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / دلار سنگاپور   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 0.0012 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / دلار سنگاپور در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 0.0012 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / دلار سنگاپور در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 0.0012 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / دلار سنگاپور در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 0.0012 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای وون کره جنوبی / دلار سنگاپور برابر است با 0.0013 ریال که در تاریخ شنبه 12 خرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار سنگاپور چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / دلار سنگاپور تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید وون کره جنوبی / دلار سنگاپور چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / دلار سنگاپور تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در وون کره جنوبی / دلار سنگاپور چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / دلار سنگاپور، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در وون کره جنوبی / دلار سنگاپور چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / دلار سنگاپور تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در وون کره جنوبی / دلار سنگاپور چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / دلار سنگاپور، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / دلار سنگاپور نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / دلار سنگاپور،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات وون کره جنوبی / دلار سنگاپور

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی