وون کره جنوبی / روپیه هند

KRW/INR Ask
نرخ فعلی:: 0.0646 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0646 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0646 0
واحد پولی : -
کشور : کره جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۲۸:۵۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0646 20:28:59 0.0001 0.15% - - 0.0001 0.15% 0.0001 -
0.0647 19:49:24 0.0001 0.15% 0.0001 0.15% - - - -
0.0646 19:28:56 0.0001 0.15% - - 0.0001 0.15% 0.0001 -
0.0647 18:35:26 - - 0.0001 0.15% - - - -
0.0647 18:35:25 0.0001 0.15% 0.0001 0.15% - - - -
0.0646 18:28:57 0.0001 0.15% - - 0.0001 0.15% 0.0001 -
0.0647 16:28:21 0.0001 0.15% 0.0001 0.15% - - - -
0.0646 16:08:03 0.0001 0.15% - - 0.0001 0.15% 0.0001 -
0.0647 14:49:24 0.0001 0.15% 0.0001 0.15% - - - -
0.0646 14:21:59 0.0001 0.15% - - 0.0001 0.15% 0.0001 -
0.0647 13:35:28 - - 0.0001 0.15% - - - -
0.0647 13:35:28 0.0001 0.15% 0.0001 0.15% - - - -
0.0646 13:28:51 0.0001 0.15% - - 0.0001 0.15% 0.0001 -
0.0647 12:14:25 0.0001 0.15% 0.0001 0.15% - - - -
0.0646 11:07:23 0.0001 0.15% - - 0.0001 0.15% 0.0001 -
0.0647 10:43:14 0.0001 0.15% 0.0001 0.15% - - - -
0.0646 07:42:27 0.0001 0.16% - - 0.0001 0.15% 0.0001 -
0.0645 07:08:14 0.0001 0.16% 0.0001 0.16% 0.0002 0.31% 0.0002 -
0.0646 06:56:23 0.0001 0.16% - - 0.0001 0.15% 0.0001 -
0.0645 06:43:11 0.0001 0.16% 0.0001 0.16% 0.0002 0.31% 0.0002 -
0.0646 06:07:24 0.0001 0.15% - - 0.0001 0.15% 0.0001 -
0.0647 05:43:00 - - 0.0001 0.15% - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی