Kras dd

Kras dd
نرخ فعلی:: 760 -
بازار سهام کرواسی
نرخ فعلی: : 760 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 760 -
واحد پولی : -
کشور : کرواسی
شاخه : بازار سهام کرواسی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Kras dd

۲۸ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Kras dd - - - 60 158 380

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 765

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 761

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 757

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 732

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.83%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی