Kotmale Holdings

Kotmale Holdings
نرخ فعلی:: 185 -
بازار سهام سری‌لانکا

نرخ فعلی: : 185 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 185 -

واحد پولی : -

کشور : سری‌لانکا

شاخه : بازار سهام سری‌لانکا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Kotmale Holdings

در حال حاضر قیمت Kotmale Holdings چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Kotmale Holdings
185 ریال
می باشد

قیمت Kotmale Holdings روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Kotmale Holdings روز گذشته برابر با
185 ریال
بود

قیمت Kotmale Holdings نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Kotmale Holdings نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Kotmale Holdings در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Kotmale Holdings برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Kotmale Holdings به ثبت رسید چقدر بوده است؟

185 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Kotmale Holdings به ثبت رسید چقدر بوده است؟

185 ریال

قیمت Kotmale Holdings نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Kotmale Holdings در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال Kotmale Holdings نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Kotmale Holdings نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Kotmale Holdings   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال Kotmale Holdings نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Kotmale Holdings نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Kotmale Holdings در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال Kotmale Holdings نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Kotmale Holdings نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Kotmale Holdings در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال Kotmale Holdings نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Kotmale Holdings نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Kotmale Holdings در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال Kotmale Holdings نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Kotmale Holdings تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Kotmale Holdings برابر است با 230 ریال که در تاریخ چهارشنبه 22 اسفند 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Kotmale Holdings چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Kotmale Holdings تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.533371 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Kotmale Holdings چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Kotmale Holdings تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Kotmale Holdings چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Kotmale Holdings، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Kotmale Holdings چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Kotmale Holdings تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Kotmale Holdings چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Kotmale Holdings، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Kotmale Holdings نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Kotmale Holdings، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Kotmale Holdings نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Kotmale Holdings، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Kotmale Holdings نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Kotmale Holdings،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Kotmale Holdings نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Kotmale Holdings،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Kotmale Holdings نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Kotmale Holdings،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Kotmale Holdings نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Kotmale Holdings،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Kotmale Holdings نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 11.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Kotmale Holdings،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Kotmale Holdings

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی