سوم قرقیزستان / روبل روسیه

KGS/RUB Ask
نرخ فعلی:: 0.8386 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.8386 0.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.8386 0.13
واحد پولی : -
کشور : قرقیزستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

سوم قرقیزستان / روبل روسیه در روز جاری

۰۰:۴۳:۳۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.8386 00:43:33 0.0007 0.08% 0.0011 0.13% 0.0011 0.13% 0.0107 0.1614
0.8379 00:22:38 0.0004 0.05% 0.0004 0.05% 0.0004 0.05% 0.0114 0.1621
0.8375 00:15:40 - - - - - - 0.0118 0.1625
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی