سوم قرقیزستان / روبل روسیه

KGS/RUB Ask
نرخ فعلی:: 0.8716 0.23
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.8716 0.23

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.8716 0.23

واحد پولی : -

کشور : قرقیزستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد سوم قرقیزستان / روبل روسیه

۲۳:۲۳:۵۲
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سوم قرقیزستان / روبل روسیه 0.0023 0.0192 0.0239 0.0062 0.0058 0.0984

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1284
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1284
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1284
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1284
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.73%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی