Kenya 6Y

Kenya 6Y
نرخ فعلی:: 12.477 0
کنیا
نرخ فعلی: : 12.477 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.477 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : کنیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۴ فروردین

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 12.477
بالاترین قیمت روز 12.477
پایین ترین قیمت روز 12.318
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۴ فروردین
نرخ روز گذشته 12.477
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,536,581 ریال
سکه
8,584,475 ریال
دلار
9,646,505 ریال
یورو
9,061,628 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0330 0.2652% 1400/01/02
یک ماه 0.1930 1.5711% 1399/12/25
شش ماه 1.6170 14.8895% 1399/07/23
یک سال 0.77 6.5773% 1399/01/27
سه سال 0.2730 2.1412% 1397/01/25
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 12.46
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 12.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 12.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 11.83
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 11.59
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 11.55
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 11.40

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 12.46
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 12.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 11.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 11.67
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 11.43
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 11.41
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 11.45

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 12.21 12.26 12.27 0.23 -
حمایت 2 (S2) 12.26 12.32 12.29 6.03 -
حمایت 1 (S1) 12.37 12.36 12.30 0.07 12.39
نقطه پیوت (PP) 12.42 12.42 12.42 6.19 12.43
مقاومت 1 (R1) 12.53 12.48 12.64 0.07 12.55
مقاومت 2 (R2) 12.58 12.52 12.66 6.35 -
مقاومت 3 (R3) 12.68 12.58 12.67 0.23 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/01/24 12.3180 12.3180 12.4770 12.4770 - 0
1400/01/23 12.0220 12.0220 12.4770 12.4770 0.04% 0.005
1400/01/20 12.2850 12.2850 12.4720 12.4720 0.23% 0.028
1400/01/2 12.2840 12.2840 12.4440 12.4440 0.01% 0.001
1399/12/27 12.4430 12.4430 12.4430 12.4430 1.29% 0.159
1399/12/26 11.9990 11.9990 12.2840 12.2840 - 0
1399/12/25 12.2840 12.2840 12.2840 12.2840 1.75% 0.211
1399/12/22 12.0730 12.0730 12.2550 12.0730 1.51% 0.182
1399/12/21 11.9140 11.9140 12.2550 12.2550 1.51% 0.182
1399/12/20 12.0730 12.0730 12.0730 12.0730 0.01% 0.001
1399/12/19 12.0740 12.0740 12.0740 12.0740 1.33% 0.159
1399/12/18 11.9150 11.9150 12.0740 11.9150 1.29% 0.154
1399/12/14 12.0690 12.0690 12.0690 12.0690 1.34% 0.159
1399/12/13 11.3630 11.2830 11.91 11.91 5.56% 0.627
1399/12/12 11.2830 11.2830 11.4840 11.2830 1.78% 0.201
1399/12/11 11.4540 11.2950 11.4840 11.4840 1.78% 0.201
1399/12/8 11.2830 11.2830 11.2950 11.2830 0.11% 0.012
1399/12/7 11.2950 11.2950 11.2950 11.2950 0.11% 0.012
1399/12/6 11.3360 11.2830 11.3360 11.2830 - 0
1399/12/5 11.2950 11.2830 11.2950 11.2830 - 0
1399/12/4 11.1770 11.1770 11.2950 11.2830 0.94% 0.105
1399/12/1 11.1780 11.1780 11.1780 11.1780 0.01% 0.001
1399/11/29 11.1770 11.1770 11.1770 11.1770 0.02% 0.002
1399/11/27 11.2810 11.1790 11.2810 11.1790 - 0
1399/11/24 11.02 11.02 11.1790 11.1790 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی