Kenya 3Y

Kenya 3Y
نرخ فعلی:: 10.534 0
کنیا
نرخ فعلی: : 10.534 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 10.534 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : کنیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۴ فروردین

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 10.534
بالاترین قیمت روز 10.534
پایین ترین قیمت روز 10.291
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۴ فروردین
نرخ روز گذشته 10.534
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,536,581 ریال
سکه
8,584,475 ریال
دلار
9,646,505 ریال
یورو
9,061,628 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.33 3.2340% 1400/01/19
یک ماه 0.4470 4.4314% 1399/12/25
شش ماه 0.4390 4.3487% 1399/07/24
یک سال 0.6890 6.1392% 1399/01/27
سه سال 1.7660 14.3577% 1397/01/25
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 10.47
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 10.37
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 10.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 10.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 10.10
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 10.07
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 10.15

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 10.43
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 10.36
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 10.33
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 10.14
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 9.97
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 10.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 10.16

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 10.12 10.21 10.23 0.36 -
حمایت 2 (S2) 10.21 10.30 10.25 4.96 -
حمایت 1 (S1) 10.37 10.36 10.27 0.12 10.41
نقطه پیوت (PP) 10.45 10.45 10.45 5.20 10.47
مقاومت 1 (R1) 10.61 10.54 10.79 0.12 10.65
مقاومت 2 (R2) 10.69 10.60 10.81 5.44 -
مقاومت 3 (R3) 10.85 10.69 10.83 0.36 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/01/24 10.2910 10.2910 10.5340 10.5340 - 0
1400/01/23 10.5340 10.2910 10.6120 10.5340 1.23% 0.128
1400/01/20 10.4810 10.1150 10.4810 10.4060 1.98% 0.202
1400/01/19 10.2040 10.2040 10.2040 10.2040 2.71% 0.277
1400/01/18 10.4810 10.4810 10.4810 10.4810 2.71% 0.277
1400/01/17 10.4810 10.2040 10.4810 10.2040 - 0
1400/01/16 10.2040 10.2040 10.2040 10.2040 2.71% 0.277
1400/01/12 10.2040 10.2040 10.4810 10.4810 1.01% 0.105
1400/01/9 10.3760 10.3760 10.3760 10.3760 1.69% 0.172
1400/01/7 10.2040 10.2040 10.2040 10.2040 1.69% 0.172
1400/01/6 10.4280 10.3760 10.4280 10.3760 1.69% 0.172
1400/01/5 10.2040 10.2040 10.2040 10.2040 2.20% 0.224
1400/01/4 10.5070 10.4280 10.5070 10.4280 - 0
1400/01/2 10.4280 10.0870 10.4280 10.4280 0.51% 0.053
1399/12/27 10.0870 10.0870 10.3750 10.3750 - 0
1399/12/26 10.3750 10.0870 10.4020 10.3750 2.86% 0.288
1399/12/25 10.3750 10.0870 10.3750 10.0870 2.33% 0.235
1399/12/22 10.3220 10.0690 10.3220 10.3220 2.51% 0.253
1399/12/21 10.0690 10.0690 10.0690 10.0690 2.51% 0.253
1399/12/19 10.3220 10.3220 10.3220 10.3220 2.51% 0.253
1399/12/18 10.0690 10.0690 10.3220 10.0690 2.51% 0.253
1399/12/14 10.3220 10.0620 10.3220 10.3220 2.58% 0.26
1399/12/13 10.0620 10.0620 10.0620 10.0620 4.52% 0.435
1399/12/12 9.6270 9.6270 9.6270 9.6270 0.55% 0.053
1399/12/11 9.5950 9.5950 9.68 9.68 0.55% 0.053
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی