KDDI Corp.

KDDI Corp.
نرخ فعلی:: 3,300 -
بازار سهام ژاپن

نرخ فعلی: : 3,300 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3,300 -

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار سهام ژاپن

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد KDDI Corp.

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
KDDI Corp. - 144 210 417 301 636

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,408
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 108
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,416
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 116
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,603
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 303
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,526
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 226
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.85%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی