Karachi 100

Karachi 100
نرخ فعلی:: 43,867.56 1.36
شاخص های بورس / اصلی

نرخ فعلی: : 43,867.56 1.36

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 43,867.56 1.36

واحد پولی : -

کشور : پاکستان

شاخه : شاخص های بورس / اصلی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Karachi 100

در حال حاضر قیمت Karachi 100 چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Karachi 100
43,867.56 ریال
می باشد

قیمت Karachi 100 روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Karachi 100 روز گذشته برابر با
43,280.77 ریال
بود

قیمت Karachi 100 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Karachi 100 نسبت به روز گذشته
586.79 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Karachi 100 در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Karachi 100 برابر با 43,319.13 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Karachi 100 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

43,867.56 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Karachi 100 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

43,319.13 ریال

قیمت Karachi 100 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Karachi 100 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 45,369.14 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.3 درصدی یا 1,501.58 ریال Karachi 100 نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Karachi 100 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Karachi 100   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 47,115.04 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.89  درصدی یا 3,247.48 ریال Karachi 100 نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Karachi 100 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Karachi 100 در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 46,396.71 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.45 درصدی یا 2,529.15 ریال Karachi 100 نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Karachi 100 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Karachi 100 در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 48,147.98 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.89 درصدی یا 4,280.42 ریال Karachi 100 نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Karachi 100 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Karachi 100 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 42,101.78 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.19 درصدی یا 1,765.78 ریال Karachi 100 نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Karachi 100 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Karachi 100 برابر است با 52,876.46 ریال که در تاریخ چهارشنبه 3 خرداد 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Karachi 100 چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Karachi 100 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.110888 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Karachi 100 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Karachi 100 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.89 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Karachi 100 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Karachi 100، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Karachi 100 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به Karachi 100 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  8.89 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Karachi 100 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به Karachi 100، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.19 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Karachi 100 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.7  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Karachi 100، 6.89 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Karachi 100 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Karachi 100، 6.89 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Karachi 100 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Karachi 100،  6.89 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Karachi 100 نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Karachi 100،  6.89 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Karachi 100 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Karachi 100،  6.89 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Karachi 100 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Karachi 100،  6.89 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Karachi 100 نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Karachi 100،  6.89 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Karachi 100

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی