شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Jyske Portefolje Stabil Akk KL

Jyske Portefølje Stabil Akk KL
نرخ فعلی 136.39 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 136.39 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 136.39 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی