شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Jyske Portefolje Stabil Akk KL

Jyske Portefølje Stabil Akk KL
نرخ فعلی 136.16 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 136.16 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 136.16 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۴ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Jyske Portefolje Stabil Akk KL - - 0.7700 6.65 3.02 2.05

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 136 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 136 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 135 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.16 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 134 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.16 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی