شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JX Holdings, Inc.

JX Holdings, Inc.
نرخ فعلی 501.7 0
بازار سهام ژاپن
نرخ فعلی: 501.7 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 501.7 0
واحد پولی: -
کشور : ژاپن
شاخه: بازار سهام ژاپن
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی